Welkom Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Nieuwsberichten

Ringen bestellen voor 2023. Ter herinnering.Beste leden,In de maand januari van voorgaande jaren werden door leden die wat later gaan kweken nog ringen besteld. Men moet nu zelf de ringen online gaan bestellen.U ontvangt deze dan ongeveer 6 weken later. Dus als u nog geen ringen besteld hebt is het nu tijd om dit te doen.Ga naar www.nbvv.nl, rechts onderin klik op ringenbestellen.De afdelingscode is Y01.Beschikt u niet over internet of is een en ander te lastig voor u, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om u hierbij te laten ondersteunen door de secretaris van de vereniging,Hein van Rooijen, telefoon 030-6881113 of e-mail: hmvanrooijen@hetnet.nl

Beste leden,De meeste leden hebben de contributie voor 2023 al overgemaakt. Als u dit nog niet gedaan hebt, wil ik u vragen dit voor 28 januari a.s. over te maken.Wij hebben de afdracht naar de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voor 2023 reeds moeten betalen.U kunt het over maken naar NL81 RABO 0159226910 t.n.v. vogelvereniging Kleur en Zang, IJsselstein.De contributie bedraagt € 27,00 voor seniorleden en € 13,00 voor jeugdleden.Wilt u a.u.b. het kweeknummer erbij vermelden. Bij voorbaat dank,Hennie Barten, penningmeester.

Agenda - Activiteiten

Agenda – Activiteiten 2023

Maandag 6 februari 2023 Jaarvergadering. Alléén voor de leden van Vogelver. Kleur en Zang.
Locatie: K.P.J. gebouw De Deel Panoven 10a 3401 RA IJsselstein. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 13 maart 2023  Informatieavond.
Locatie: K.P.J. gebouw De Deel Panoven 10a  3401 RA IJsselstein. Aanvang 20.00 uur

Maandag 3 april 2023 kaart- en sjoelavond,
Locatie: K.P.J. gebouw De Deel Panoven 10a  3401 RA IJsselstein. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 8 mei 2023 Informatieavond
Locatie: K.P.J. gebouw De Deel, Panoven 10a 3401 RA IJsselstein. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 3 juni 2023 Bingo.
Locatie: K.P.J. gebouw De Deel, Panoven 10a 3401 RA IJsselstein. Aanvang 20.00 uur.

Vakantie

Onderlinge Tentoonstelling 2023.
Vrijdag 8 december t/m zondag 10 december 2023

Contributie 2023
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers verhoogt de contributie per 1 januari 2023 met € 2,00 per jaar. Het bestuur heeft besloten dit niet te verhogen bij de vereniging.
De contributie blijft voor 2023, € 27,00 per jaar voor seniorleden en € 13,00 per jaar voor jeugdleden en eveneens als verenigingslid van onze Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.

Vogelshow

OTT2019
TT201905jpg
NwLogoV01
Diamantduiven 4
NwLogoV01

Kom eens lang!

U bent zonder enige verplichtingen van harte welkom op onze clubavond van 20:00 uur tot 23:30 uur. Bezoek regelmatig onze website voor activiteiten en locaties.

Waar zitten wij?

Wij zijn te gast en houden onze activiteiten in het K.P.J. gebouw De Deel Panoven 10a 3401 RA IJsselstein.