Contactpagina

Contactpagina

Locatie

Zie agenda – activiteiten
en locaties

Clubavond

Zie agenda – activiteiten
Van 20:00 uur tot 23:30 uur

Contact personen

Dhr Hein van Rooijen
Telefoon 030-6881113

Contributie 2023
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers verhoogt de contributie per 1 januari 2023 met € 2,00 per jaar. Het bestuur heeft besloten dit niet te verhogen bij de vereniging.
De contributie blijft voor 2023, € 27,00 per jaar voor seniorleden en € 13,00 per jaar voor jeugdleden en eveneens als verenigingslid van onze Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.


    NwLogoV01 Contact
    Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein