Inschrijfformulieren

Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Beste leden,

Voor deelname aan de onderlinge tentoonstelling 2022 kunt u hier een inschrijfformulier 2022 downloaden, Klik dan hier op downloaden.
Heeft u ondersteuning nodig met invullen van het inschrijfformulier? Neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris Hein van Rooijen. Telefoon 030-6881113.

Contributie 2023
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers verhoogt de contributie per 1 januari 2023 met € 2,00 per jaar. Het bestuur heeft besloten dit niet te verhogen bij de vereniging.
De contributie blijft voor 2023, € 27,00 per jaar voor seniorleden en € 13,00 per jaar voor jeugdleden en eveneens als verenigingslid van onze Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.