Jubilarissen - Uitreikingen 2020

Jubilarissen - Uitreikingen

Hein van Rooijen – 60 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.

Hein is tot heden 53 jaar secretaris, 53 jaar wedstrijdsecretaris van de tentoon-stelling en 31 jaar ringencommissaris bij Kleur en Zang.
Ook is hij tot voor enkele jaren terug 25 jaar secretaris van het district Utrecht geweest. Velen uit het district Utrecht zullen Hein kennen als een echte verenigingsman die altijd voor de vereniging en de vogelsport klaar staat. Dankzij de goede sfeer en voldoende medewerking en belangstelling van de leden is het een eer om bij deze vereniging dit werk te verrichten.
Houd al die jaren ook vogels waar hij veel plezier aan beleeft en stuurt ook elk jaar vogels in op tentoonstellingen.

De bijbehorende speld en bloemen werden opgespeld en uitgereikt door de districtsvoorzitter van de provincie Utrecht, Ronald van der Putten.