Jubilarissen - Uitreikingen 2022

Jubilarissen - Uitreikingen

Uitreikingen op de Bingo-avond zaterdag 14 mei 2022

Dhr J Mulder

Jip Mulder – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.

Jip zit vanaf 2000 in het bestuur van de vereniging met de functie van algemeen adjunct. Op Jip kan je dag en nacht een beroep doen, zowel voor de tentoonstelling als werkzaamheden die voor de vereniging verricht moeten worden. Is een aantal jaren voorzitter van de tentoonstellingscommissie geweest, hierdoor was hij van maandagmiddag tot die week daarop maandagmiddag aanwezig om verschillende werkzaamheden te verrichten. Tot de dag van vandaag nog altijd heel actief met onder andere vogels verzorgen op de tentoonstelling, te beginnen ’s morgens om 8 uur; ophalen van advertenties en na de tentoonstelling met een flink aantal facturen bij de adverteerders langs gaan. Sinds zijn verhuizing mist hij wel zijn vogels. Jip, bedankt voor je inzet die je al die jaren geeft aan de vereniging en wij hopen dat je dit nog vele jaren voort kan zetten.


Dhr J BennenkomSjaak van Bennekom – 50 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Sjaak was al een aantal jaren stil lid bij onze vereniging. Is per 1 januari 2019 ook hier bondslid geworden. Bij bijna alle activiteiten die de vereniging organiseert is hij aanwezig. Kweekt geen grote aantallen vogels per jaar, maar valt altijd bij de meeste wedstrijden in de prijzen. Trouwe inzender op de onderlinge tentoonstelling en brengt daar mooie vogels naar toe. Zijn voorkeur gaat uit naar kleurkanaries maar is op dit moment ook bezig met wat wildzang. Is al jaren voorzitter van de speciaalclub kleurkanaries. Zit vanaf 2017 in het hoofdbestuur. Is daar ingekomen ten tijde van de fusie met de ANBvV. Sjaak bedankt voor de vele keren dat je bij de activiteiten aanwezig bent.


Dhr N van SijlNico van Sijl – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.

Stond voor dat hij lid was al achter de bar bij de tentoonstelling, doet dit nu 53 jaar samen met zijn vrouw Wil. De werkzaamheden voor de tentoonstelling beginnen dinsdag en eindigen die week daarop op maandag. 50 jaar lid maar nog nooit een vogel in huis gehad. Al die jaren zorgen zij samen tijdens de tentoonstelling dat iedereen op zijn tijd voorzien wordt van een drankje en een hapje. Inkoop van de bar en alles wat er verder voor komt kijken is in heel goede handen bij hem. Wij hebben daar totaal geen omkijken naar. Na de tentoonstelling komt hij altijd met een uitgebreid financieel verslag van de bar. Namens alle leden zijn wij jullie allebei zeer dankbaar voor al het werk wat jullie voor de vereniging de afgelopen 53 jaar hebben gedaan.


Dhr J HordijkJ. Hordijk – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.

Heeft in het begin met zijn hobby vogels gehouden, enkele keren mee gedaan met de tentoonstelling en zond daar dan meyers papegaaien in. Is een trouw lid die regelmatig de tentoonstellingen komt bezoeken. Bedankt voor de trouwe steun aan de vereniging.

 

 

 


Cas van Rhenen – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang. Afwezig.

Cas heeft op jonge leeftijd de hobby mee gekregen van zijn vader, die jaren lang als bestuurslid heel veel voor de vereniging heeft betekend. Alleen als jeugdlid verschillende keren vogels ingezonden op tentoonstellingen, dit waren hangparkieten. Wij mogen al jaren van het bouwbedrijf een advertentie plaatsen in de catalogus. Noemt zich al jaren steunend lid van de vereniging. Proficiat met dit 50 jaar lidmaatschap bij Kleur en Zang.


Uitreiking op de Algemene ledenvergadering 7 maart 2022.

Dhr T Sprang Theo Sprang

Afscheid Theo Sprang, treed uit het bestuur.

1 december 1983 ben je lid geworden bij onze vereniging, dus 38 jaar.
Toen Gerard Oskam in 2005 vertrok naar Thailand heb jij op maandag 19 september 2005 zitting genomen in het bestuur als 2e penningmeester.
Je bent jaren actief geweest om begin januari veel lijsten met cijfertjes in orde te maken die op de jaarvergadering op tafel kwamen, zoals o.a.
– Ledenlijst van de vereniging.
– Betalingsvoorwaarden leden.
– Adressenlijst adverteerders.
– Betalingsvoorwaarden adverteerders.
– Uitdraaien facturen adverteerders.
De advertenties die in de catalogus staan – dit zijn er elk jaar ongeveer 140- heb jij jaren lang op een voortreffelijke wijze gemaakt.
Ondanks het feit dat je geen grafische achtergrond hebt.
Ook met de voorbereidingen voor de tentoonstelling met het invoeren van de inschrijfformulieren en verdere werkzaamheden.
En tijdens de tentoonstelling om de uitslagen en gegevens in te voeren om de catalogus in orde te krijgen.
Namens het bestuur en alle leden heel hartelijk dank voor het vele werk wat je voor de vereniging gedaan hebt.
Bestuur en leden van vogelvereniging Kleur en Zang, hier in vergadering bijeen, benoemen je daarom tot lid van verdiensten, voor de vele belangeloos verrichte diensten