Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Vogelvereniging Kleur en Zang te IJsselstein is door een twintigtal liefhebbers opgericht op 6 januari 1950 en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met veel leden en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom.

Door het grote aantal leden is de vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein veruit de grootste vogelvereniging in de regio Utrecht, beschikt over veel kennis, ervaring op het gebied van de vogelsport en het organiseren van tentoonstellingen.

De vogelvereniging kreeg in de loop der jaren veel naamsbekendheid mede doordat binnen de vogelvereniging een aantal keurmeesters die al vele jaren lid zijn, hun kennis overdragen aan de leden. Ook op de landelijke bondsshows, de districtstentoonstellingen en op nationale tentoonstellingen worden elk jaar prachtige resultaten behaald door onze leden.
Enkele leden van onze vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein zijn al meerdere keren wereldkampioen geweest.

Naast de gebruikelijke voor- en najaarsvergadering organiseert de vogelvereniging een paar keer per jaar leerzame informatieavonden. In december wordt de onderlinge tentoonstelling georganiseerd met ruim 800 vogels en door de grote verscheidenheid aan vogels een ware happening voor de liefhebbers. Hier kunt u de strijd aanbinden met medekwekers waarbij fraaie prijzen zijn te behalen.
De jeugd is ingedeeld in een aparte klasse en ook hier kan men prachtige prijzen winnen.

Kortom en resultaat

 • Het doel van de vereniging is de bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij, het houden en kweken van vogels alsmede het uitwisselen van ervaringen en resultaten.
 • De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen. 
 • Wij zijn één van de grotere vogelverenigingen in de regio Utrecht.
 • De vereniging is een gezonde vereniging die kan bouwen op een bestuur alsmede de leden met een jarenlange ervaring.
 • De vereniging is een gezellige en vooruitstrevende vereniging waar de leden hun hobby serieus kunnen beoefenen.

Door de leden bij de vogelvereniging worden vele soorten vogels gehouden waaronder zangkanaries, kleurkanaries, postuurkanaries, Europese vogels, zebravinken, Japanse meeuwen, grasparkieten, veel soorten grote parkieten, allerlei soorten tropische vogels, duiven en kwartels.

Jeugdleden

Jongens en meisjes tot en met 16 jaar kunnen zich aansluiten bij onze jeugdafdeling. Vanaf 6 jaar bestaat de mogelijkheid bondslid te worden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Jeugdbondsleden hebben het recht om ringen te bestellen, en kunnen hierdoor meedingen naar alle bonds- en verenigingsprijzen.
Jongens en meisjes tot 6 jaar kunnen slechts verenigingslid worden. Jaarlijks wordt naast de afdelingstentoonstelling, per district en een jeugddistrictdag gehouden.
Deze dag kent een informeel karakter, de jeugdleden mogen naast de keurmeester meekijken en leren zodoende waarop zij een vogel moeten beoordelen.
Ook krijgen zij tips over de wijze waarop eventuele verbeteringen kunnen worden bereikt. Naast de jeugddistrictsdag kunnen de jeugdleden meedoen aan de jaarlijkse – door Kleur en Zang – georganiseerde afdelingstentoonstelling. Voor de jeugdleden zijn aparte prijzen te verdienen.

Wat krijgt u daarvoor

 • Ledenvergaderingen en informatieavonden waarbij gastsprekers door middel van lezingen, films of dia’s aspecten van onze liefhebberij belichten.
 • Jaarlijkse tentoonstelling in december. Dit hoogtepunt binnen onze vogelvereniging geldt als één van de grootste en gezelligste vogelshows in de provincie Utrecht.
 • Prachtig maandblad Onze Vogels (verschijnt 12x per jaar).
 • Mogelijkheden om ringen te bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
 • Kaart- en sjoelavonden voor de Kerst en Pasen.
 • Een gezellige bingo-avond in de maand mei.

Wilt u nog meer informatie over onze vogelvereniging, kom dan eens langs op één van onze activiteitenavonden, zie agenda – activiteiten.

Een andere mogelijk is via de contactpagina.

U kunt niet wachten om lid te worden. Klik hier.