Lid worden

Lid worden

Jeugdleden

Jongens en meisjes tot en met 16 jaar kunnen zich aansluiten bij onze jeugdafdeling. Vanaf 6 jaar bestaat de mogelijkheid bondslid te worden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Jeugdbondsleden hebben het recht om ringen te bestellen, en kunnen hierdoor meedingen naar alle bonds- en verenigingsprijzen.
Jongens en meisjes tot 6 jaar kunnen slechts verenigingslid worden. Jaarlijks wordt naast de afdelingstentoonstelling, per district, een jeugddistrictdag gehouden.
Deze dag kent een informeel karakter, de jeugdleden mogen naast de keurmeester meekijken en leren zodoende waarop zij een vogel moeten beoordelen.
Ook krijgen zij tips over de wijze waarop eventuele verbeteringen kunnen worden bereikt. Naast de jeugddistrictsdag kunnen de jeugdleden meedoen aan de jaarlijkse – door Kleur en Zang – georganiseerde afdelingstentoonstelling. Voor de jeugdleden zijn aparte prijzen te verdienen.

Lidmaatschap

Lid worden van Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Contributie 2022:

  1. Leden vanaf 18 jaar bedraagt uw contributie van € 27,00 per jaar, zogenaamde vol lid. U krijgt van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers een uniek kweeknummer toegewezen, is tevens uw eigendomsbewijs. Daarnaast ontvangt u maandelijks een tijdschrift “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
  2. Voor leden tot en met 17 jaar bedraagt de contributie € 13,00 per jaar, zogenaamde jeugd lid.  Je krijgt van de Bond een eigen kweeknummer, is ook je eigendomsbewijs. Je ontvangt maandelijks een tijdschrift “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
  3. Verenigingslid € 13,00 per jaar, u ontvangt géén maandelijks tijdschrift “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en wél een mogelijkheid om ringen te bestellen tegen meerprijs. zie informatie NBvV.
  4. Donatie is altijd welkom vanaf € 13,00 per jaar.

De contributie gaat grotendeels naar de Bond toe, behalve de verenigingslid en donatie. U wordt bij de Bond als lid aangemeld zodra wij uw verschuldigde contributie hebben ontvangen. Word  u gedurende het jaar lid? Dan betaalt u slechts in het eerste jaar enkel de resterende maanden van het jaar.

De contributie loopt van januari tot januari. In januari betaalt u bij vooruitbetaling uw jaarcontributie. Houd er rekening mee dat u een opzegtermijn heeft van 3 maanden.

U wilt lid worden?

vijss

“Leuk om te doen”

Vogels houden: een leuke en leerzame hobby.

Wilt u er meer over weten, wordt dan lid van onze vogelvereniging.

“KLEUR EN ZANG IJSSELSTEIN”

 Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.LogoNWVtest

DE VERENIGING voor het houden, verzorgen en kweken van kanaries. tropische vogels en allerlei soorten parkieten.

Afbeelding1
Afbeelding2
Afbeelding3
Vogelverblijven van liefhebbers vereniging