Lid worden

Lid worden

Lidmaatschap van de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Jeugdleden

Jongens en meisjes tot en met 16 jaar kunnen zich aansluiten bij onze jeugdafdeling.Vanaf 6 jaar bestaat de mogelijkheid bondslid te worden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Jeugdbondsleden hebben het recht om ringen te bestellen, en kunnen hierdoor meedingen naar alle bonds- en verenigingsprijzen.

Jongens en meisjes tot 6 jaar kunnen slechts verenigingslid worden. Jaarlijks wordt naast de afdelingstentoonstelling, per district, een jeugddistrictdag gehouden.
Deze dag kent een informeel karakter, de jeugdleden mogen naast de keurmeester meekijken en leren zodoende waarop zij een vogel moeten beoordelen.Ook krijgen zij tips over de wijze waarop eventuele verbeteringen kunnen worden bereikt.

Naast de jeugddistrictsdag kunnen de jeugdleden meedoen aan de jaarlijkse – door Kleur en Zang – georganiseerde afdelingstentoonstelling. Voor de jeugdleden zijn aparte prijzen te verdienen.

Lidmaatschap van de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.

  • Leden vanaf 17 jaar, zogenaamde vol lid. U krijgt van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) een uniek kweeknummer toegewezen, is tevens uw eigendomsbewijs. Daarnaast ontvangt u maandelijks een tijdschrift “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
  • Voor leden tot en met 16 jaar, zogenaamde jeugd lid. Je krijgt van de Bond een eigen kweeknummer, is ook je eigendomsbewijs. Je ontvangt maandelijks een tijdschrift “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
  • Verenigingslid, u ontvangt géén maandelijks tijdschrift “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en wél een mogelijkheid om ringen te bestellen tegen meerprijs. zie informatie NBvV.
  • Verenigingsleden zijn ook van harte welkom, contributie € 13,00 per jaar. Men kan dan met alle activiteiten mee doen dus ook met onderlinge tentoonstelling.

De contributie gaat grotendeels naar de Bond toe, behalve de verenigingslid en donatie. U wordt bij de Bond als lid aangemeld zodra wij uw verschuldigde contributie hebben ontvangen.Word  u gedurende het jaar lid? Dan betaalt u slechts in het eerste jaar enkel de resterende maanden van het jaar. De contributie loopt van januari tot januari. In januari betaalt u bij vooruitbetaling uw jaarcontributie.

De contributie bedraagt voor 2023, € 27,00 per jaar voor seniorleden en € 13,00 per jaar voor jeugdleden en eveneens als verenigingslid van onze Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.

U wilt lid worden?

Vul dan de onderstaande formulier in.

NwLogoV01

“Leuk om te doen”

Vogels houden: een leuke en leerzame hobby.

Wilt u er meer over weten, wordt dan lid van onze vogelvereniging.

“KLEUR EN ZANG IJSSELSTEIN”

Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.

LogoNWVtest

DE VERENIGING voor het houden, verzorgen en kweken van kanaries. tropische vogels en allerlei soorten parkieten.

Afbeelding1
Afbeelding2
Lid worden
Vogelverblijven Vogelliefhebbers Vogelvereniging kleur en Zang