Onderlinge Tentoonstelling 2022

Onderlinge Tentoonstelling OTT 2022

Groot succes onderlinge tentoonstelling 2022

Beste inzenders en bezoekers,

Wij heten u hartelijk welkom op de onderlinge tentoonstelling van Kleur en Zang 2022.
Het is helaas alweer drie jaar geleden dat wij onze tentoonstelling hebben mogen en kunnen organiseren. Na zo’n lange break is het afwachten hoe groot het enthousiasme onder de inzenders nog is.
Maar het resultaat mag er zeker zijn. Door maar liefst 50 inzenders zijn er 724 vogels ingebracht. Een heel mooi resultaat. 
Alle inzenders dank voor het inbrengen van jullie vogels en alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
Onze dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers die zich weer enorm ingezet hebben om e.e.a. te realiseren. 
Ook zijn wij zeer erkentelijk voor de vakkundige inbreng van de keurmeesters.
Heritage Auctions Europe heeft ons ook dit jaar weer voorzien van een perfecte huisvesting. Onze hartelijke dank daarvoor. 
Ook de vele adverteerders en sponsoren die ons trouw zijn gebleven, zijn wij zeer dankbaar. Daardoor zijn de kosten voor dit jaar grotendeels weer gedekt. 
Wij wensen u een gezellig en prettig verblijf toe op onze tentoonstelling en indien u vragen heeft kunt u gerust een van onze bestuursleden c.q. leden aanspreken. Zij kunnen u zeker verder helpen.

Namens het bestuur,

Herman de Jong, voorzitter Kleur en Zang

Prijswinnaars Onderlinge Tentoonstelling OTT - 2022 Jeugdleden
Afsluiting Onderlinge Tentoonstelling OTT 2022 - 11 december 2022.
Opening Onderlinge Tentoonstelling OTT 2022 - 9 december 2022 om 19:00 uur, helaas voetballen Brazilië - Nederland
Keuring van de vogels Onderlinge Tentoonstelling OTT 2022 - 8 december 2022On
Inbreng vogels Onderlinge Tentoonstelling OTT 2022 - 7 december 2022
Opbouw Onderlinge Tentoonstelling OTT 2022 - 6 december 2022