Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Vogelvereniging Kleur en Zang

Vogelvereniging Kleur en Zang te IJsselstein is door een twintigtal liefhebbers opgericht op 6 januari 1950 en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ca 170 leden en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom.

Door het grote aantal leden is Kleur en Zang veruit de grootste vogelvereniging in de regio Utrecht en beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van de vogelsport en het organiseren van tentoonstellingen.

De vereniging kreeg in de loop der jaren veel naamsbekendheid, mede doordat binnen de vereniging een aantal keurmeesters - die al vele jaren lid zijn - hun kennis overdragen aan de leden.
Ook op de landelijke bondsshows, de districtstentoonstellingen en op nationale tentoonstellingen worden elk jaar prachtige resultaten behaald door onze leden.
Enkele leden van Kleur en Zang zijn al meerdere keren wereldkampioen geweest.
Naast de gebruikelijke voor- en najaarsvergadering organiseert zij een paar keer per jaar leerzame informatieavonden.
Eerste weekend in december wordt de onderlinge tentoonstelling georganiseerd met ruim 800 vogels, en door de grote verscheidenheid aan vogels een ware happening voor de liefhebbers.
Hier kunt u de strijd aanbinden met medekwekers, waarbij fraaie prijzen zijn te behalen.
De jeugd is ingedeeld in een aparte klasse en ook hier kan men prachtige prijzen winnen.

Kleur en Zang heeft een keur van zakenkundige vrijwilligers waarop het bestuur een beroep kan doen indien zij daar behoefte aan heeft, bijv bij het organiseren van de onderlinge tentoonstelling en andere activiteiten.
De vereniging is een gezonde vereniging, die kan bouwen op een bestuur met een jarenlange ervaring.

Zowel rond de Kerst als met de Pasen is er een gezellige avond waar men kan kaarten en sjoelen om mooie prijzen.
In mei wordt er altijd als afsluiting van het seizoen een gezellige bingoavond gepland.
Op deze avond worden de jubilarissen in het zonnetje gezet, want eenmaal lid van "Kleur en Zang" dan blijf je dat jaren.
Kleur en Zang is een gezellige en vooruitstrevende vereniging waar de leden hun hobby serieus kunnen beoefenen.

Door de leden bij de vereniging worden vele soorten vogels gehouden, waaronder zangkanaries, kleurkanaries, postuurkanaries, europese vogels, zebravinken, japanse meeuwen, grasparkieten, veel soorten grote parkieten, allerlei soorten tropische vogels, duiven en kwartels.

Kontributie overmaken kan naar:
Vogelvereniging KleurenZang
reknr: NL81RABO0159226910


Voor meer informatie ga naar rubriek aanmelden.