Vraagprogramma 2020-2024

Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Het vraagprogramma 2020-2024 van de NBvV. Versie 19 okt 2021 is een download versie. Het betreft een Excel bestand en dient op uw pc of laptop te worden opgeslagen.

Contributie 2023
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers verhoogt de contributie per 1 januari 2023 met € 2,00 per jaar. Het bestuur heeft besloten dit niet te verhogen bij de vereniging.
De contributie blijft voor 2023, € 27,00 per jaar voor seniorleden en € 13,00 per jaar voor jeugdleden en eveneens als verenigingslid van onze Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein.